فرهنگ کار در اسلام

پژوهش حاضر درصدد پاسخ به سوالات زیر است: 1- آثار فردی و اجتماعی کار چیست؟ 1- کار به غیر از تامین معاش چه آثار و برکاتی برای شخص کارگر و…

تاثیرات دخالتهای جمهوری فدراتیو روسیه بر تحولات سیاسی جمهوری تاجیکستان از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا امروز

مرررر پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مرررر سال 1991 علاوه بر روسیه پانزده جمهوری دیگر از آن جدا گردیده و به استقلال دست یافتند. جمهوری تاجیکستان یکی از آنها بود…

وجدان کاراز دیدگاه اسلام

هدف : بررسی و جوانب وجدان کار با توجه به دیدگاههای ارزشی اسلام. خلاصه: تبیین و تشریحی است از بیان مفهوم و علائم و نشانه‌های وجدان و نیز ابعادی که…

زنگ در تاریخ ایران

در طول تاریخ ایران و به ویژه در دوران اسلامی ، رنگ نقش مهمی را در مقاطع مختلف داشته و حتی نمادی از یک واقعه تاریخی و یا یک دوره…