No Picture

جبر و اختیار

ژانویه 1, 1970 92 0

در این رساله در فصل نخست تاریخچه‌ای از بحث جبر و اختیار ذکر شده است تا سیر ورود آن در جهان اسلام معلوم شود. در […]